Navigace

Obsah

Obnova kulturních památek - kostela sv. Marka Soběslav a sochy sv. Floriána

Typ: projekty
Cílem projektu byla obnova fasády, střešní krytiny a sanace podzemního zdiva kostela sv. Marka a restaurování sochy sv. Floriána, obojí jako nemovité kulturní památky.

Popis projektu:

A) Obnova kostela sv. Marka

Obnova spočívala provedení těchto prací:

  • lokální oprava fasády - nový silikátový nátěr
  • sanace podzemního zdiva - obvodová drenáž s napojením do kanalizace, nopová fólie
  • oprava střešní krytiny - výměna poškozených střešních šindelů a kompletní sanace a norný nátěr střešní krytiny
  •  oprava dešťové kanalizace
  •  rozebrání zámkové a valounové dlažby kolem objektu a její opětovné položení.

B) Obnova sochy sv. Florián

Na základě restaurátorského průzkumu byla socha včetně soklu mechanicky očištěna, opravena a chemicky ošetřena. Na poškozených reliéfních zlacených prvcích sochy bylo doplněno zlacení.

Finanční podpora:

Akce bude finančně podpořena z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Zhotovitel: kostel sv. Marka - VIDOX s.r.o., Český Krumlov, socha – Naděžda Březinová, Praha

Náklady akce: kostel sv. Marka -2.001.289,- Kč, socha – 106.000,- Kč

Termín realizace: rok 2020


Vytvořeno: 24. 11. 2020
Poslední aktualizace: 24. 11. 2020 09:50
Autor: Ing. Hana Petrů