Navigace

Obsah

Vybudování místní komunikace Na Pískách – 1. etapa

Typ: projekty
Hlavním cílem projektu bylo vybudování nové komunikace, která sloužit přímé obsluze objektů stávajících i k příjezdu do budoucí průmyslové zóny v oblasti Na Pískách.

Popis projektu:

Předmětem akce bylo vybudování nové místní obslužné komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, kanalizace dešťové a splaškové a plynovodu v lokalitě Na Pískách v Soběslavi.

Komunikace je zhotovena jako obousměrná dvoupruhová s šířkou 6,5m a délkou 340m. Účelem vybudování chodníků je zajištění bezpečného pohybu chodců podél místních komunikací - chodníky jsou o šířce 1,95m a délce 175m. Přeložka veřejného osvětlení  má čtyři nová svítidla. Součástí nové infrastruktury je také nová dešťová kanalizace v délce 228m a prodloužení splaškové kanalizace v délce 32m. STL plynovod je přímým prodloužením stávajícího plynovodu v délce 200m.

Zhotovitel stavebních úprav: STRABAG a.s.

Náklady akce: 6.151.454,- Kč

Termín realizace: 11/2018 – 12/2019


Vytvořeno: 31. 1. 2020
Poslední aktualizace: 17. 3. 2020 12:43
Autor: Ing. Hana Petrů