Navigace

Obsah

ČOV Soběslav - obnova odvodnění kalu - I. Etapa

Typ: projekty
Hlavním cílem projektu byla 1.etapa obnovy odvodnění kalu čistírny odpadních vod v Soběslavi.

Popis projektu:

Nejdříve byla provedena demontáž a odstranění stávající technologie odvodnění kalu, vybourání betonu se současnou dlažbou. Byla uložena nová konstrukce podlahy a nový zátěžový povrch a došlo k opravě vnitřních omítek. Zároveň došlo k osazení nových pojezdových kovových pásů pro posun kontejnerů na odvodněný kal. Prostor kolem nově osazeného lisu byl vybaven pochozími lávkami se zábradlím. Dodávka nového odvodňovacího zařízení obsahovala šnekový lis pro kontinuální odvodnění vyhnilého kalu, stanici pro automatickou přípravu roztoku flokulantu z práškové chemikálie, tlakovou reakční nádobu, 2 ks horizontálního jednovřetenového podávacího čerpadla přebytečného kalu, 1 ks horizontálního jednovřetenového dávkovacího čerpadla flokulantu, mezipřírubový magneticko indukční průtokoměr (2 ks), kompletní elektrorozvaděč, senzor měření hladiny v kalové jímce a automatickou kompresorovou stanici.

Zhotovitel stavebních úprav: ČEVAK a.s.

Náklady akce:  6.153.513,-  Kč

Termín realizace: 09/2019 – 12/2019


Vytvořeno: 31. 1. 2020
Poslední aktualizace: 31. 1. 2020 09:59
Autor: Ing. Hana Petrů