Obsah

Dokončené projekty města v roce 2019

Zprávy

Výstavba parkoviště na p. č. 390/2 Soběslav

Cílem akce bylo vybudování 23 nových parkovacích míst poblíž městských sportovišť. celý text

projekty | 31. 1. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů

Vybudování místní komunikace Na Pískách – 1. etapa

Hlavním cílem projektu bylo vybudování nové komunikace, která sloužit přímé obsluze objektů stávajících i k příjezdu do budoucí průmyslové zóny v oblasti Na Pískách. celý text

projekty | 31. 1. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů

Oprava kanalizace v ulicích „Lustigova“, „Dr. Studničky“ a části „Okružní“ v Soběslavi“

Hlavním cílem projektu byla oprava stávajícího kanalizačního řadu včetně odbočení a veřejné části kanalizačních přípojek. celý text

projekty | 31. 1. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů

ČOV Soběslav - obnova odvodnění kalu - I. Etapa

Hlavním cílem projektu byla 1.etapa obnovy odvodnění kalu čistírny odpadních vod v Soběslavi. celý text

projekty | 31. 1. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů

Pořízení rolby

Hlavním cílem projektu byla dodávka 1 kusu stroje na úpravu ledové plochy – rolby dle požadované technické specifikace, včetně dopravy a předvedení, pro zimní stadion v Soběslavi. celý text

projekty | 31. 1. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů

Stavební úpravy společenského domu v Nedvědicích

Hlavním cílem projektu byla obnova a rozvoj základních služeb občanské vybavenosti, konkrétně stavební úpravy objektu v městské části Nedvědice čp.3. Po realizaci stavebních úprav je možné objekt lépe využívat k pořádání kulturních, společenských ale i sportovních akcí. celý text

projekty | 25. 6. 2019 | Autor: Ing. Hana Petrů

Rekonstrukce tenisového kurtu v Soběslavi

Hlavní cíl projektu bylo zkvalitnění sportovních aktivit ve městě Soběslav, zlepšení herního požitku ze hry a kapacitní navýšení hracího času. celý text

projekty | 23. 5. 2019 | Autor: Ing. Hana Petrů

Regulované parkování v centru města

Informace o systému parkování v centru města od 1. dubna 2019. celý text

projekty | 27. 2. 2019 | Autor: Mgr. Pavel Lintner

Smuteční síň na hřbitově v Soběslavi

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu doplněného o venkovní bezbariérovou rampu a vyrovnávací schodiště. celý text

projekty | 27. 11. 2018 | Autor: Ing. Bohumír Ctibor

Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické náročnosti

Hlavním cílem je snížení energetické náročnosti veřejné budovy. Na základě energetického posudku byly navrženy a provedeny stavební úpravy haly zimního stadionu. Jednalo se především o zateplení stěn a střechy a o kompletní výměnu osvětlovacích prvků, kdy byly staré výbojky nahrazeny LED svítidly. celý text

projekty | 25. 10. 2018 | Autor: Michal Turek