Navigace

Obsah

Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické náročnosti

Typ: projekty
Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Aktuální informace o realizaci projektu Zimní stadion v Soběslavi - snížení energetické náročnosti

Hala zimního stadionu byla postavena v sedmdesátých létech minulého století jako zastřešení otevřeného kluziště. Stěny a střechu tvoří trapézový plech bez jakéhokoliv zateplení. Co kdysi stačilo, dnes už nevyhovuje. Ceny energií a požadavky na tepelné úspory jsou v současnosti zcela jiné. Také lední sporty už nejsou záležitostí zimních měsíců. Led se dnes dělá od srpna do března a při současných tropických létech, teplých podzimech a mírných zimách je úkol vyrobit kluziště s kvalitním ledem energeticky velmi náročný. Byla proto zpracována studie – energetický posudek, řešící snížení energetické náročnosti provozu zimního stadionu. Na základě tohoto posudku byly navrženy stavební úpravy haly. Jedná se především o zateplení stěn a střechy a o kompletní výměnu osvětlovacích prvků, kdy byly staré výbojky nahrazeny LED svítidly.

Na základě vypracovaného stavebního projektu bylo vypsáno zadávacího řízení a v něm byla v létě 2018 jako zhotovitel stavby vybrána firma Spilka a Říha s.r.o. ze Soběslavi. Práce jsou rozděleny na roky 2018 a 2019. Po podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště byly započaty práce na výměně osvětlení zimního stadionu. Nově bylo instalováno celkem 90 svítidel, která mají zajistit uživatelům zimního stadionu světelný komfort a to ve třech režimech (intenzitách) svícení. Ročně by tato investice měla ušetřit elektrickou energii ve výši 55 MWh. V průběhu podzimu realizovala zhotovitelská firma přípravné práce na vlastní výměnu části obvodových stěn o výměře 975,3 metrů čtverečních a celé střechy o výměře 3314 metrů čtverečních, které proběhnou v letošním roce. Na stěnách budou instalovány sendvičové panely o tloušťce 120 mm, střecha bude tvořena panely o tloušťce 160 mm. Tyto panely musí splňovat poměrně přísné podmínky nejen tepelné ale i požární Operačního programu životní prostředí, ze kterého je projekt finančně podpořen a dále kontrolován Státním fondem životního prostředí. Vyměněna budou rovněž veškerá okna a dveře. Součástí realizace bude také instalace systému odvlhčení a přetlakového větrání haly a rekuperačního odvětrání šaten. Na základě všech těchto opatření se předpokládá úspora energie ve výši 182 MWh za 1 rok, to je minimálně 28 % roční spotřeby. Tento parametr bude prostřednictvím energetického managementu sledován nejen v době ročního zkušebního provozu ale také ještě 5 let po ukončení realizace a závěrečném vyhodnocení projektu.

 V současné době jsou práce na stavbě vzhledem ke klimatickým podmínkám a provozu stadionu přerušeny. Předpoklad pokračování prací je v březnu 2019. Podle smlouvy o dílo je nutné stavbu dokončit do 30. 9. 2019, rok 2020 bude rokem zkušebního provozu.

Celkové náklady stavby dle uzavřené smlouvy činí 26.607.352 Kč, město obdrží dotaci ve výši 4.982888 Kč.


Příloha

Vytvořeno: 25. 10. 2018
Poslední aktualizace: 3. 1. 2019 12:58
Autor: Michal Turek