Navigace

Obsah

Stavební úpravy společenského domu v Nedvědicích

Typ: projekty
Hlavním cílem projektu je obnova a rozvoj základních služeb občanské vybavenosti, konkrétně stavební úpravy objektu v městské části Nedvědice čp.3. Po realizaci stavebních úprav bude možné objekt lépe využívat k pořádání kulturních, společenských ale i sportovních akcí.

Jihočeský kraj

Stávající krytina z betonových tašek bude včetně jednoduchého laťování demontována. Odstraněny budou i stávající nevyhovující hromosvody a veškeré klempířské prvky (dešťové žlaby, dešťové svody, oplechování komínů, střešní okna). Bude zcela nově provedena instalace pojistné hydroizolace pomocí difúzní fólie, dvojité laťování (kontralatě + latě) a položena nová střešní krytina z pálených tašek. Dále budou zhotoveny klempířské prvky v rozsahu dešťové žlaby + dešťové svody, nové oplechování komínů, úžlabí, lemování zdí. Stávající komínová tělesa vystupující nad střešní rovinu a části zděných říms budou sanovány. Nakonec bude objekt osazen novými hromosvody včetně jejich výchozí revize.

Akce bude podpořena z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí dotací ve výši  958 tisíc korun.

Předpokládané náklady akce: 1,2 miliónu Kč


Vytvořeno: 25. 6. 2019
Poslední aktualizace: 18. 11. 2019 15:48
Autor: Ing. Hana Petrů