Navigace

Obsah

Soběslav – chodníky Tyršova a K Sedlečku

Typ: projekty
Realizací se výrazně zvýší úroveň veřejné dopravní infrastruktury a návazně podíl udržitelných forem dopravy.

Místo realizace se vyznačuje zhoršenou bezpečností dopravy způsobenou absencí komunikace pro pěší a vysokou intenzitou dopravy při komunikaci II. třídy, která zde mimo regionální dopravní obslužnosti plní roli dálničního přivaděče. Navazující komunikace III. třídy je značenou cyklotrasou, což dopravní situaci dále komplikuje.

Záměrem projektu je v místě napojení ulic Tyršova a K Sedlečku vybudovat chybějící chodník podél silnic II. a III. třídy, v ulici Tyršova v délce 80m a v ulici K Sedlečku v délce 370m. Chodníky jsou zařazeny do funkční skupiny místních komunikací D2 - pěší komunikace (místní komunikace IV. třídy dle zákona č.13/1997 Sb.). Jsou řešeny v šířkách od 1,5 m do 2,2 m podél stávající komunikace.

Zlepší se výrazně využitelnost pro osoby se zhoršenou schopností pohybu a orientace, pro které je stávající situace ohrožující.

Bližší informace o celé akci je možné získat v kanceláři tajemníka MěÚ u vedoucího kanceláře Ing. B. Ctibora, tel. 381 508 108.


Příloha

Vytvořeno: 19. 11. 2018
Poslední aktualizace: 29. 11. 2018 20:36
Autor: Michal Turek