Navigace

Obsah

Soběslav – chodníky Tyršova a K Sedlečku

Typ: projekty
Realizací se výrazně zvýší úroveň veřejné dopravní infrastruktury a návazně podíl udržitelných forem dopravy.

logo

SOBĚSLAV - CHODNÍKY TYRŠOVA A K SEDLEČKU

Registrační číslo projektu:          CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010379

Investor:                                            Město Soběslav

Projekt SOBĚSLAV - CHODNÍKY TYRŠOVA A K SEDLEČKU je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím MAS Lužnice z. s.

Celková výše způsobilých výdajů činí:                                                                                  3 240 778,27 Kč

Celková dotace činí (předpoklad):                                                                                         3 078 739,35 Kč

Termín ukončení realizace projektu:                                                                                    29. 5. 2020

Shrnutí projektu:

Realizací projektu se výrazně zvýší úroveň veřejné dopravní infrastruktury podporující využití udržitelných forem dopravy. Projekt řeší chybějící úsek chodníku na stávající síti komunikací pro pěší na území města Soběslav v místě se zvýšenou intenzitou dopravy motorových vozidel při komunikacích II. a III. třídy. Předkládaný projekt řeší nové chodníky v ulici Tyršova v délce 80 m
a v ulici K Sedlečku v délce 370 m. Realizací projektu se zvýší bezpečnost a plynulost dopravy a rovněž dojde ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Výstupy projektu - indikátory: 

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě ……………………………………..1 realizace

 

Bližší informace o celé akci je možné získat v kanceláři tajemníka MěÚ u vedoucího kanceláře Ing. B. Ctibora, tel. 381 508 108.


Příloha

Vytvořeno: 19. 11. 2018
Poslední aktualizace: 21. 5. 2019 09:13
Autor: Michal Turek