Navigace

Obsah

Smuteční síň na hřbitově v Soběslavi

Typ: projekty
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu doplněného o venkovní bezbariérovou rampu a vyrovnávací schodiště.

Architektonicky cenné prvky, hmota budovy a celkové pojetí objektu jsou zachovány. Hlavní vstup do objektu je původní přes široké prostorné závětří. Původní přístup je veden přes venkovní předsazené schodiště, které bude přestavěno na kamenné masivní stupně. Vzhledem k tomu, že je nutné tuto občanskou stavbu zpřístupnit bezbariérově, je doplněna boční venkovní vyrovnávací rampa s bočním přístupem zleva. Na levé straně objektu je z podesty rampy veden též vstup do WC, které je určeno pro síň a pro běžný provoz hřbitova i mimo obřady. WC je navrženy pro imobilní a bude vybaveno dle požadavku vyhlášky č. 398/2009 Sb. na  bezbariérovost a provoz objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Na pravém boku objektu je nově zřízena prodejna květin se vstupem přes venkovní předsazené schodiště. To slouží především pro výstup ze síně do volného prostoru hřbitova a též pro vstup do místnosti pro pozůstalé.

Hlavní síň je zvětšena o dva boční prostory přísálí probouráním šesti otvorů v bočních stěnách. Tyto otvory budou interiérově uzavíratelné a umožní variabilní uspořádání prostoru jak pro malé, tak velké obřady. Katafalk zůstává na původní místě, je upraven a opatřen novým zdvihacím zařízením.

Zázemí síně je pozměněno nejvíce. Zadní vstup v centrální poloze je zachován. Na vstup navazuje chodba, ze které je přístup do síně na katafalk a do místnosti výstavu zemřelého, která bude místo zrušené márnice. Chodbou je dále přístupné zázemí obřadníka s kanceláří a příslušenstvím a místnost pro pozůstalé, která je s výstavem propojena velkorozměrovým zaskleným oknem. Předsíň obřadníka a místnost pro pozůstalé navazují na hlavní smuteční síň.

Všechny místnosti budou vybaveny vhodným nábytkem.

Plánované náklady: 13 miliónů Kč


Přílohy

Vytvořeno: 27. 11. 2018
Poslední aktualizace: 29. 11. 2018 20:27
Autor: Ing. Bohumír Ctibor