Navigace

Obsah

Město Soběslav má na základě zákona číslo 250/2000 Sbírky, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

 

zřízenu 1 organizační složku (ust. § 23 odst. 1 písm. a)

  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů města

 

zřízeno 7 příspěvkových organizací (ust. § 23 odst. 1 písm. b)

  • Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750, IČ: 70934355
  • Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278, IČ: 70934363
  • Základní škola Soběslav, Komenského 20, IČ: 00582786
  • Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, IČ: 00582841
  • Kulturní dům města Soběslavi, IČ: 69092150
  • Senior-dům Soběslav, IČ: 70920567
  • Poliklinika Soběslav, IČ: 00582387

 

založeny 2 obchodní společnosti (ust. § 23 odst. 1 písm. c)

  • Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o., IČ: 26081237
  • Správa města Soběslavi, s.r.o., IČ: 26029987