Obsah

Společenské centrum

Společenské centrum Soběslavska

Město Soběslav zrekonstruovalo budovu městského kina na Společenské centrum Soběslavska, které slouží od 30. října 2009 široké veřejnosti a zároveň byla provedena revitalizace přilehlého parku s kostelem sv. Marka. Moderně zařízené prostory Společenského centra poskytují návštěvníkům širokou nabídku služeb. Víceúčelový sál s kapacitou pro 105 osob zajišťuje veškeré pohodlí.

Kromě promítání filmů a videoprojekce je zde možno pořádat různá školení, semináře a přednášky. Pro účinkující je nově vybudována šatna se zázemím.

Mimo vlastní filmovou produkci nabízí vnitřní prostory i jiné možnosti využití: stolní fotbal, kulečník a šipky. Ve vstupním vestibulu poskytuje příjemné posezení a občerstvení nekuřácká kinokavárna s novým zázemím pro návštěvníky a personál. Součástí kinokavárny je i dětský koutek. Pro setkávání zájmových spolků a sdružení slouží klubovna s možností připojení na internet. Na klubovnu je napojeno venkovní využití centra zahrnující šachy, malou horolezeckou stěnu, stolní tenis, kuželky. Celý prostor centra je bezbariérový.

V letní sezoně bude zpřístupněna venkovní terasa s výhledem do parku a na kostel sv. Marka. Tato kulturní památka z roku 1650 je charakteristická osmibokou kaplí s kopulí zdobená nádhernou freskou. Dnes slouží účelům kulturním jako galerie a obřadní síň.
Park je rozšířen o dětské hřiště, pítko, lavičky a slavnostní osvětlení sv. Marka. Na západní a jižní straně je ohraničen parkovou zdí, která odděluje park od frekventované komunikace.

Vzniklo tak příjemné místo pro trávení volného času. Stávající a nové pěší cesty slouží i nadále k průchodu občanů v ose nádraží – náměstí. Projekt byl podpořen z Evropského regionálního rozvojového fondu poskytnutého prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

K plnohodnotnému využití Společenského centra přispívá partner projektu Diakonie ČCE - středisko Rolnička (Soběslav), jehož klienti budou své aktivity během roku směřovat také do těchto prostor.

Město Soběslav uvítá i další spolupráci při využití objektu pro potřeby města a regionu.