Navigace

Obsah

Centrální plocha náměstí

Typ: ostatní
-

Město Soběslav zveřejňuje návrh revitalizace centrální plochy náměstí Republiky v Soběslavi zpracovaný Ing. arch. J. Kročákem, České Budějovice. Tato závěrečná etapa rekonstrukce náměstí bude svým charakterem navazovat na již zrealizované části náměstí. Předmětem prací je nejen výměna chodníků a zpevněných ploch, ale i nové veřejné osvětlení, lavičky, koše a další mobiliář. Součástí rekonstrukce bude také instalace nového vodního prvku (pítka) a bronzové stuhy s legendou zasazenou do dlažby, jejichž finální podoba bude upřesněna v samostatné projektové dokumentaci.

Součástí rekonstrukce bude rovněž úprava stávající zeleně dle studie zpracované Ing. Pavlem Popelou, České Budějovice a vybudování automatických závlah travnatých ploch. Úprava zeleně kromě jiného zahrnuje odstranění obou lip u kostela sv. Petra Pavla, jejichž zdravotní stav byl již předmětem diskuse na přelomu roku 2016 – 2017. I když zpracované posudky nehodnotily zdravotní stav stromů nijak dobře, došlo v únoru 2017 k provedení zdravotního a redukčního řezu u obou stromů. Jejich reakce na provedený řez ve spojení s dalším suchým rokem však nebyla příliš dobrá. Proto si město nechalo zpracovat nový posudek zdravotního a statického stavu obou lip, který zhodnotil řez provedený v únoru 2017 jako správný, ale konstatoval další snižování vitality stromů. S ohledem na připravovanou rekonstrukci náměstí, která zasáhne i bezprostřední okolí lip doporučil jejich odstranění a náhradu jinými stromy. Celé znění posudku najdete v příloze tohoto příspěvku a je rovněž k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ Soběslav.

S náhradou stromů počítá i projekt sadových úprav zpracovaný odbornou firmou. Lípy budou nahrazeny habry obecnými (Carpinus betulus kultivar „lucas“). Jedná se o listnatý strom dorůstající výšky 8 – 12m, v koruně úzký, hustě větvený. Jeho listy jsou tmavě zelené, na podzim se barví do žluta. Je nenáročný na údržbu a odolný vůči mrazům.

Celkové odhadované náklady dosahují necelých 28 mil. Kč + DPH.

V měsíci listopadu 2017 probíhá výběrové řízení na dodavatele. Celá akce by měla být realizována v roce 2018.

 


Vytvořeno: 27. 11. 2017
Poslední aktualizace: 29. 11. 2018 21:08
Autor: Michal Turek