Navigace

Obsah

Co dělat když bude nařízena evakuace

 

 

 

Evakuační zavazadlo

 

Jako evakuační zavazadlo postačí batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Mělo by obsahovat předměty denní potřeby, bez kterých se neobejdete a které jsou v krátké době obtížně nahraditelné - příklad: zapomenutý teplý svetr dodá charita, ale bez zubní protézy se nenajíte. Podobně to platí o potravinách - běžné potraviny si dnes snadno opatříte, důležitá je především speciální, např. dietní strava.  

 

 

 

Přijímací středisko

 

Přijímací středisko je místo - shromaždiště, kam by měly směřovat první kroky evakuovaných. Zřizováno bývá především ve městech a větších obcích. V menších obcích se lidé shromažďují na vhodném místě podle pokynů starosty. Za jeho zřízení a provoz odpovídá starosta obce.

Přijímací středisko bývá zřizováno na všeobecně známé adrese, s dobrou dostupností a možností parkování. Pro Soběslav je to v případě povodní budova kina, v případech "suchých" krizových stavů vstupní hala tělocvičny na stadionu.

V přijímacím středisku je nepřetržitá služba, která je součástí krizového štábu obce. Pracovníci přijímacího střediska provádí evidenci evakuovaných a zajišťují jim náhradní či nouzové ubytování, včetně dopravy. Přítomen je také zdravotník. V přijímacím středisku je možné se poradit, získat pomoc, provést základní hygienické potřeby, dostat informace o poskytování humanitární pomoci apod.

Přijímací středisko obce s rozšířenou působností slouží i pro ostatní obce daného správního území, které z nějakých důvodů nejsou schopné evakuaci svých obyvatel zajistit vlastními silami.