Navigace

Obsah

Dokončené projekty v roce 2017

Kanalizace v ulici Bezděkova a Květnová


Z důvodu špatného stavu byla v jarních měsících 2017 provedena firmou RTi Czech, s. r. o., oprava kanalizace v ulici Květnová. Při opravě za více jak 1 mil. Kč + DPH byla použita bezvýkopová technologie.

Z důvodu havarijního stavu byla na podzim 2017 provedena oprava kanalizace v části ulice Bezděkova. Za cca 1,2 mil. Kč + DPH byly kromě páteřní kanalizace vyměněny či opraveny kanalizační a vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem. Konečná oprava asfaltového povrchu v této ulici bude provedena v roce 2018.


31. 10. 2017 Zobrazit méně