Navigace

Obsah

Zažádejte o dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Typ: ostatní
Místní akční skupina (MAS) Lužnice vypisuje v Operačním programu Zaměstnanost dvě výzvy. Žadatelé mohou čerpat dotace například na nově zřizované sociální služby nebo prorodinná opatření, včetně přípravy dětských příměstských táborů.

Místní akční skupina (dále MAS) je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

MAS Lužnice je spolek, který vznikl v roce 2004, a oblast, ve které působí, zahrnuje celkem 43 obcí. Kancelář MAS Lužnice sídlí na Obecním úřadě v Sudoměřicích u Bechyně. MAS získává a přerozděluje peníze ve třech operačních programech: Operační program Zaměstnanost (OPZ), Integrovaný regionální operační program (IROP) a Program rozvoje venkova (PRV). Pravidelně vypisuje tzv. Výzvy k podávání žádostí o dotace. Žádosti projdou administrativní kontrolou. Výběrová komise MAS projekty hodnotí a Výbor MAS projekty vybírá. Konečné slovo ve výběru projektu k financování má Řídící orgán jednotlivých operačních programů. MAS zároveň funguje jako poradní orgán pro žadatele a její zaměstnanci MAS poskytují telefonické i osobní konzultace k jednotlivým žádostem.

OPZ – Operační program Zaměstnanost

Řídícím orgánem OPZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). MAS Lužnice v Operačním programu Zaměstnanost vypisuje dvě výzvy:

  • Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování

Tato výzva je určena pro podporu nově zřízených, či nově rozšířených sociálních služeb jako jsou např. Odborné sociální poradenství, Terénní programy, Raná péče, Sociálně terapeutické dílny, Osobní asistence atd. Tato výzva zahrnuje rovněž další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování jako např. Motivační programy, Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního bydlení a další činnosti sloužící jako prevence sociálního vyloučení.

  • Prorodinná opatření

Výzva prorodinná opatření je určena pro zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt v době kdy nefunguje družina), dále na přípravu příměstských táborů a dopravu dětí do/ze školy, dětské skupiny či příměstských táborů.

Obě výzvy jsou zaměřené na financování hlavně mzdových nákladů jednotlivých aktivit. Minimální částka, o kterou lze žádat, je 400 tisíc korun. Projekty můžou trvat maximálně 3 roky a nejzazší termín ukončení realizace projektů je 31. 12. 2022.

Momentálně je otevřena výzva z OPZ od 28. 2. 2019 a potrvá do 1. 4. 2019. Další výzvy v OPZ jsou naplánovány na září 2019.

V případě, že by vás některá z výzev OPZ zaujala, neváhejte nás prosím kontaktovat. Nejlepší je zkonzultovat konkrétní představu každého žadatele a upřesnit požadavky na míru jednotlivých projektů.

Výzvy v ostatních operačních programech sledujte na našich stránkách www.masluznice.bechynsko.cz

Kontakty: IROP, PRV:  Ing. Lucie Dědičová, mas.luznice@sudomerice.cz, tel. 774 424 078

               OPZ: MgA. Zuzana Šimonová clld@sudomerice.cz , tel. 608  535 016

Zdroj: MAS Lužnice


Vytvořeno: 13. 3. 2019
Poslední aktualizace: 13. 3. 2019 14:31
Autor: Ing. Michaela Nováková