Navigace

Obsah

Soběslav uspěla v krajském kole soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ

Typ: ostatní
Město Soběslav bylo za Jihočeský kraj nominováno na titul Historické město roku 2019. Postupuje tak do celostátního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, kterou od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR.

Do soutěže o titul Historické město roku 2019 se v Jihočeském kraji přihlásila tři města – České Budějovice, Prachatice a Soběslav. Hodnotící komise složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vybrala jako vítěze krajského kola město Soběslav. Na druhém místě se umístily Prachatice, na třetím České Budějovice.

Městská památková zóna Soběslav nenabízí tolik turistických atraktivit jako jiná historická města, přesto město v posledních letech zaznamenalo v rámci Jihočeského kraje největší posun v naplňování cílů Programu regenerace,“ uvedla Ing. arch. Naděžda Pálková z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. V hodnoceném období byly realizovány výjimečné projekty obnovy, jako je např. obnova hradního paláce, která získala řadu domácích i mezinárodních ocenění. Obraz města se výrazně zlepšil realizací obnovy kostela sv. Petra a Pavla, obnovou parteru náměstí Republiky včetně soch a Mariánského sloupu, obnovou staré radnice i obnovou parku u kostela sv. Marka. „Ocenili jsme také jejich přístup k řešení parkování ve městě,“ prozradila Pálková, s tím, že Soběslav investovala z hodnocených měst největší podíl finančních prostředků na obnovu památek z celkového objemu výdajů rozpočtu města.

Celostátní vítěz soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2020 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Při naplňování Programu regenerace se v regionálním kole dlouhodobě umisťuje na předních místech město Prachatice. Výjimečný je každoročně objem finančních prostředků čerpaný z Programu regenerace MPR a MPZ, v roce 2019 to bylo 2 915 000 Kč. V regionálním kole se město umístilo jen velmi těsně na 2. místě.

Nejvýznamnější památkovou obnovou v Českých Budějovicích roku 2019 bylo dokončení oprav jedné z nejcennějších historických staveb města - renesanční Solnice. Z památkového hlediska pozitivně hodnocená záchrana tohoto dlouhá desetiletí chátrajícího objektu je za velikých finančních nákladů vlastníka zpřístupněna veřejnosti. Zahájena byla také obnova bývalého dominikánského kláštera a Bílé věže, financovaných z prostředků IROP.

 

Více informací o soutěži:

Poprvé byl titul Historické město roku udělen v roce 1995 vítěznému městu Svitavy. Od roku 1996 je Cena předávána při příležitosti slavnostního setkání, které je zároveň oslavou Mezinárodního dne památek a sídel. Vítězové krajských kol obdrží z Programu regenerace 100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul „Historické město roku“, hlavní cenu 1 000 000 Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců.

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS).

Více informací o Programu regenerace MPR a MPZ naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury (zde). 

Zdroj: NPÚ České Budějovice


Vytvořeno: 4. 2. 2020
Poslední aktualizace: 14. 3. 2020 20:08
Autor: Ing. Michaela Nováková