Navigace

Obsah

S novou podobou průmyslové zóny v Soběslavi nesouhlasí více než 1700 občanů

Typ: informace
Zveřejňujeme zprávu petičního výboru doplněnou o stanovisko společnosti EXPRIN Property s.r.o.

Na konci května vznikla petice proti Průmyslové zóně v Soběslavi podle záměru JHC938. Nejen díky petičnímu výboru, ale i desítkám dobrovolníků, se nám podařilo oslovit velkou část soběslavské veřejnosti i okolních vesnic. K dnešnímu datu ji podepsalo více než 1 700 občanů. S největším nesouhlasem se projekt setkal v Chlebově, který by byl výstavbou nejvíce zasažen. Zde petici podepsala většina obyvatel.  

Do 11. června bylo rovněž možné posílat své připomínky k záměru na krajský úřad. Přes naše sběrné místo se jich shromáždilo více než 40. Prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Vítězslava Dohnala předložili hlavní připomínku Ing. Pavel Plát, Ing. Gabriela Pospíšilová, Lucie Máteová a Petr Máté, kteří bydlí v blízkosti plánované zóny. Ti nesouhlasí s předloženým záměrem, trvají však na smysluplné výstavbě, která by měla nějaký konkrétní a určitelný pozitivní přínos pro město Soběslav. Záměr v takto zpracované podobě považují za zcela neúnosný a neakceptovatelný. Rovněž upozorňují na to, že projekt zcela postrádá jakoukoliv konkrétní vizi budoucí činnosti. Podatelé se domnívají, že cílem je pouze vybudování obrovských hal, aniž by investor dále domýšlel, co s nimi bude dál. Součástí připomínek jsou i názory odborníků, mimo jiné klimatologa RNDr. Aleše Fardy, Ph.D, který varuje před vznikem obřího tepelného ostrova

Petiční archy spolu s připomínkami jsme předali Krajskému úřadu, ale podpisy sbíráme dál. Petici se všemi podpisy chceme předat zastupitelům města na zasedání, které se koná ve velkém sále kulturního domu ve středu 24. června od 18:00 hod.

Svůj hlas k petici můžete připojit na těchto místech:

  • Reklamka Petr (naproti Poliklinice) v průchodu vedle nástěnky
  • Řeznictví Vedral, ul. P. Voka
  • Optika D+P, Komenského ul.
  • U členů petičního výboru
  • Papírnictví Spino, tř. Dr. Ed. Beneše
  • Železářství Šťastný, Horní příkopy

Za petiční výbor Pavla Srncová

 

Stanovisko společnosti EXPRIN Property s.r.o.

Je nám líto, že ještě předtím, než bylo možné plánovaný projekt pro Průmyslovou zónu Soběslav veřejnosti z naší strany představit, vznikla ve městě protestní petice. Je škoda, že autoři petice nás před jejím sepsáním nekontaktovali s žádostí o informace, které jim chyběly nebo jim nebyly zcela jasné. Místo toho vznikl text petice, který je ve velké míře založený pouze na domněnkách a neopodstatněných obavách. Místní obyvatele tak zjevně vystrašil. Ve vyjádřeních autorů petice se přitom objevují stále stejné ničím nepodložené informace.

Možná jsme měli být ve vztahu k obyvatelům Soběslavi aktivnější v komunikaci i my sami. Snažíme se to nyní rychle zlepšit. Podstatná část informací bude k dispozici v následujícím vydání Soběslavské hlásky, dokončujeme powerpointovou prezentaci, kterou budeme od 29. června 2020 moci poslat každému, kdo o to bude mít zájem, v průběhu července zpřístupníme k projektu i naše webové stránky. S vedením města se domlouváme na termínu prezentace projektu zastupitelům i veřejnosti, nabídli jsme schůzku i členům petičního výboru. Uskuteční se 7. července 2020.

Není naším cílem městu Soběslavi a jeho obyvatelům škodit. Chceme být dobrými sousedy. Připravili jsme projekt zástavby průmyslové zóny podle stanovených limitů, a to nejen ze strany Soběslavi. Nyní posuzuje jeho vliv na životní prostředí (EIA) Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Proces bude trvat měsíce. Na jeho konci budeme vědět, jaká konkrétní zástavba bude v průmyslové zóně nakonec možná. A teprve poté začne územní řízení, kde bude i prostor pro všechny připomínky a návrhy. Tedy i ty, které se nyní objevují ve zdejším veřejném prostoru, a jež formulovali například i autoři petice.

Z tohoto pohledu nám připadá zbytečné dál jitřit atmosféru ve městě například pokračováním petice založené na nepravdivých údajích a spekulacích a nebo šířením dalších neověřených informací a obav. K jejich ověření nabízíme intenzivní spolupráci. Všechny odborné studie, například pro oblast ochrany životního prostředí, dopravy apod., jsou komukoliv na internetu k dispozici k prostudování jako součást dokumentace předložené na krajský úřad k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Nás pak můžete kontaktovat na milan.hulinsky@exprin.cz.

Mgr. Milan Hulínský
manažer pro komunikaci
EXPRIN Property s.r.o.

 

 

 

 


Vytvořeno: 23. 6. 2020
Poslední aktualizace: 9. 7. 2020 10:06
Autor: Ing. Michaela Nováková