Navigace

Obsah

Pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města

Typ: ostatní
Pohled na vchod do pronajímaných prostor. V rámci stavebních prací na zateplení panelového komplexu dostane budova novou fasádu.Město Soběslav vypisuje výběrové řízení obálkovou metodou na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 68,50 m2 na náměstí Republiky čp. 110 v Soběslavi I (bývalé prostory rodičovského centra Sobík). Nebytový prostor bude pronajat od 1. 1. 2020 na dobu 5 let.

Písemné žádosti o pronájem nebytových prostor s následujícími náležitostmi:

  • záměr využití nebytových prostor - podnikatelský záměr
  • přiložené oprávnění k podnikání
  • Navrhovaná výše ročního nájmu (bez plateb za služby, které zahrnují elektrickou energii, vytápění, vodné, stočné, svoz odpadů, apod.)

doručte osobně nebo poštou do podatelny Městského úřadu Soběslavi v termínu do 18. 12. 2019 do 12,00 hodin, v zalepené obálce označené textem „Výběrové řízení nám. Republiky 110  – NEOTVÍRAT“.

Otevírání obálek se bude konat 18. 12. 2019 v 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59/I – II. patro.

Hlavními kritérii výběru bude zhodnocení podnikatelského záměru (50%) a navrhovaná výše ročního nájmu (50%).

Prohlídku objektu a bližší informace lze dojednat s paní Janou Křemenovou, telefon 381508113 nebo s paní Pavlínou Chalupskou, telefon 381508114 – odbor organizační a správy majetku, Městský úřad Soběslav.

Zdroj: Jana Křemenová, vedoucí OOSM

Mapku pronajímaného nebytového prostoru naleznete v příloze.

 

 

 


Vytvořeno: 18. 11. 2019
Poslední aktualizace: 11. 12. 2019 22:55
Autor: Ing. Michaela Nováková