Navigace

Obsah

Práce na stavbě železniční trati v úseku Soběslav – Doubí pokračují

Typ: ostatní
Již v září začaly v Soběslavi přípravné práce na výstavbě železniční trati v úseku Soběslav - Doubí. V listopadu budou mimo jiné následovat stavební práce v ul. Petra Bezruče, které budou provázet částečné uzavírky silnice.

Začátkem září tohoto roku převzala „Společnost Soběslav-Doubí“ se společníky STRABAG Rail a.s., Eurovia CS a. s.  a Metrostav a. s. staveniště stavby  „Modernizace trati Soběslav – Doubí“ od zástupců investora (Správy železniční dopravní cesty s.o.). Okamžitě zahájila přípravné práce, které se týkaly zejména přípravy stanoviště.

V roce 2019 budou dále realizovány následující činnosti v lokalitě za tratí (od ul. Petra Bezruče ve směru k lokalitě Na Douskách a k ul. Tyršova):

  • Realizace přeložek inženýrských sítí v lokalitě stavby, při kterých bude docházet k dílčím odstávkám el. energie, vody, případně plynu. O termínech těchto odstávek budou obyvatelé města informováni na vývěskách městského úřadu.
  • Na pozemcích trvalých záborů a již zasmluvněných dočasných záborů bylo zahájeno snímání ornice. Ta bude deponována na okolních pozemcích, proto nebude docházet ke zvýšeným přesunům materiálu po komunikacích.
  • Na pozemcích trvalých záborů začaly práce s kácením lesní zeleně a v měsíci listopadu budou zahájeny práce na kácení mimolesní zeleně. Zeleň bude kácena mimo město s výjimkou některých dřevin za přejezdem přes trať v ul. Petra Bezruče a u cesty vedoucí ke garážím za stavebninami PRO-DOMA.
  • Od 1. 11. 2019 bude zahájena přeložka kanalizace, která je vedena ulicí Petra Bezruče od přejezdu směrem k dálnici D3. Práce budou realizovány v částečných uzavírkách (které budou děleny křižovatkou u společnosti Spilka a Říha). Součástí uzavírek bude omezení provozu pro nákladní dopravu nad 3,7 m výšky (ul. Petra Bezruče bude přes přejezd uzavřena a ulicí Tyršova takto vysoká nákladní auta neprojedou). Po zimním období budou práce pokračovat na přeložce vodovodní a plynové přípojky v křižovatce u stavebnin PRO-DOMA. Současně budou zahájeny práce na přilehlých komunikacích, které budou v roce 2020 součástí nového přivaděče do města Soběslav z dálnice D3 (z ul. Tyršova) před jejím přerušením z důvodu výstavby Zvěrotického tunelu.
  • Dále budou zahájeny práce na demolici garáží za stavebninami PRO-DOMA (které jsou v kolizi s budovanou stavbou) a na přístupové komunikaci, která bude místem uvolněným zmiňovanou demolicí probíhat.

Spol. STRABAG Rail a.s. v nejbližší době zahájí jednání s orgány státní správy o provádění prací v roce 2020. O výsledcích těchto jednání budeme informovat počátkem příštího roku.

Pro lepší orientaci můžete využít mapu původní a nové silniční sítě v Soběslavi v příloze.  Podrobnou mapku železničního koridoru v úseku Soběslav - Doubí naleznete zde.  

Novou trasu želeničního koridoru a  přístupovou komunikaci propojující dálnici D3, ul. Tyršova a ulici Petra Bezruče naleznete vyznačenou také na Mapy.cz.


Přílohy

Vytvořeno: 4. 11. 2019
Poslední aktualizace: 4. 11. 2019 14:56
Autor: Ing. Michaela Nováková