Navigace

Obsah

MŠ DUHA uspořádala podzimní zahradní slavnost

Typ: ostatní
Mateřská škola DUHA pozvala v úterý 1. 10. rodiče svých dětí na podzimní zahradní slavnost. Připraven byl pěkný zábavný program a počasí jako na objednávku, protože v průběhu slavnosti vyšla i duha.

V úvodu přivítala přítomné ředitelka MŠ DUHA Alena Krejčová. Poté následovalo představení, během kterého děti s učitelkami společně zatančily rodičům. Atmosféra na zahradě byla živá a děti ji rozveselily svými radostnými úsměvy. O bohaté a pěkně nazdobené občerstvení se postaraly maminky, babičky a celý personál mateřské školy. Řada dětí se vystřídala u zábavné show klauna Huga, nebo otestovala své dovednosti při řešení čtyř úkolů.  Paní učitelky jim vykouzlily nový „make-up“ ve stánku s duhovou cedulí „malování na obličej“. U ohniště se všichni mohli ohřát a pochutnat si na dobře propečených vuřtech, které byly podávány s domácím chlebem a houskami.    

Zahradní slavnost byla pořádána za účelem uspořádání akce, na které se mohou rodiče se svými dětmi společně sejít a popovídat si. Na několik hodin se tak sešla v radostné atmosféře početná skupina rodin ze Soběslavi a řady okolních obcí. Prostor byl pro diskuzi i navazování nových přátelství. Zatímco děti měly k dispozici k dovádění celou zahradu sedmi barev, rodiče se mohli seznámit se záměry mateřské školy ohledně zahrady a její revitalizace, které se budeme věnovat v následujícím textu.

V rámci další fáze revitalizace zahrady vznikne nová environmentální část (která bude zahrnovat pěstební a vodní prvky). Rozsah realizace není momentálně znám, protože se bude odvíjet od množství získaných finančních prostředků. „Chceme využít výzvy pro čerpání dotace na podporu přírodních zahrad ze Státního fondu životního prostředí ČR, u níž je povinná i spoluúčast zřizovatele. Budeme se samozřejmě snažit revitalizovat zahradu i společnými silami, např. formou brigády, abychom snížili finanční náklady a zároveň získali co nejvíce prostředků pro realizaci pokud možno největší části zahrady. A hledat budeme samozřejmě i jiné možnosti,“ vysvětlila redakci ředitelka A. Krejčová.  

Projekt financovaný ze státního fondu životního prostředí je dvouletý a probíhá ve dvou fázích –přípravné a realizační. Další fáze projektu Zahrada sedmi barev by tedy proběhla v letech 2020 a 2021.  K obnově a modernizaci zahrady již dříve přispěli do velké míry také rodiče dětí: „Když jsme plánovali revitalizaci zahrady původně, počítali jsme s menším rozsahem. Významně ale přispěla rodičovská veřejnost a proto se povedlo udělat větší část,“ sdělila redakci A. Krejčová.

Ta by mohla realizaci projektu pomoci urychlit i příští rok. Již nyní se mateřské škole přihlašují rodiče dětí, kteří budou ochotni se na nákladech spolupodílet a i na další fázi revitalizace zahrady finančně přispějí. MŠ DUHA ale nepomohly pouze finanční příspěvky rodičů. Rodiče také pomohli s pracovními aktivitami, včetně bagrování, odvozu či zednických prací. „Všechny tyto aktivity jsou nesmírně finančně nákladné. Kdybychom měli takovou pomoc vyčíslit, tak by byla velmi významná. Proto by pro nás byla pomoc rodičů i v další fázi projektu velmi prospěšná. Pokud k tomu přičteme ještě jiné finanční zdroje, mohli bychom v následující fázi opět zrealizovat velkou část a projekt by se mohl začít realizovat již v roce 2020,“ vysvětlila A. Krejčová.

S obnovou zahrady ale školka nemešká a práce menšího rozsahu provádí na zahradě z vlastních zdrojů průběžně. V uplynulém roce personál vlastními silami obohatil zahradu o bylinkovou spirálu, přírodní kuchyňku pro děvčata a jiné herní prvky.  Mateřská škola také využila letních prázdnin k opravě starých herních prvků, aby byly provozuschopné. I tak je ale bude v budoucnosti potřeba s ohledem na jejich stav vyměnit.

MŠ DUHA vedle environmentální části chybí ještě další část zahrady, která se bude týkat řemesel. V této části by měla zahrada nabídnout dílenské ponky pro malé kutily. Také pro ni bude shánět finanční prostředky. V rámci závěrečné fáze pak bude vyměněn dřevěný hrad v zadní experimentální a pozorovací části školní zahrady.


Vytvořeno: 3. 10. 2019
Poslední aktualizace: 4. 10. 2019 08:53
Autor: Ing. Michaela Nováková