Navigace

Obsah

Veřejná WiFi síť

Město Soběslav poskytuje na náměstí Republiky službu Infocentrum Soběslav WiFi free, připojení k internetu zdarma.

Cílem služby je zajistit návštěvníkům a obyvatelům města dočasný přístup k internetu, pro lepší dostupnost k informacím. Připojení není určeno k podnikatelským účelům, nebo k odesílání či stahování většího objemu dat.

Provoz sítě je denně omezen na dobu od 7:00 do 19:00 hodin. Přenosová rychlost je 1/1 Mbit/s. IP adresa je zařízením přiřazena automaticky. Připojení k síti je bez nutnosti autentizace, pouze je nutné před použitím služby odsouhlasit podmínky provozu. Úroveň signálu se liší s místem na náměstí v závislosti na viditelnosti vysílače na budově Městského úřadu č.p. 55/I.

Protože je služba poskytována zdarma, nevztahuje se na ni žádná garance ani záruka.

 

Infocentrum Soběslav WiFi free