Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

V souvislosti s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., účinným od 1. 1. 2014, došlo ke změně Pravidel pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty. Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Soběslav ze dne 19. srpna 2014 č. 15/208/2014 a nabyla účinnosti dnem schválení.

Nový občanský zákoník mění kromě jiného lhůtu, po kterou se může vlastník ztracené věci domáhat jejího vrácení. V případě movité věci (nejčastěji se jedná o jízdní kola, mobilní telefony, klíče) má vlastník právo na její vrácení do 3 let od vyhlášení nálezu. V případě nalézeného zvířete, které město předá útulku pro zvířata, činí tato lhůta 4 měsíce.

Evidenci nalezených věcí vedou a od nálezců přebírají pracovnice kanceláře tajemníka - MěÚ Soběslav, na Podatelně č. dveří 100 v přízemí a v kanceláři č. dveří 204 v prvním patře v budově č.p. 59 na náměstí za kostelem, v pracovní době úřadu. Mimo rámec pracovní doby úřadu je možné nalezenou věc odevzdat na Městské policii Soběslav v době její služby.

Nalezené věci na území města Soběslavi budou zveřejňovány na úřední desce MěÚ Soběslav a na internetových stránkách města Soběslavi neprodleně po přijetí nalezené věci. Dále 1x za dva měsíce bude zveřejněn aktuální seznam nalezených věcí na internetových stránkách města Soběslavi.

Aktuální pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty naleznete pod tímto odkazem nebo jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři č. dveří 204 v prvním patře v budově č.p. 59 na náměstí za kostelem.

Stránka

  • 1

Nález č. 33/2017


PÁNSKÉ JÍZDNÍ KOLO

ponecháno dne 17. 8. 2015 v ulici Bechyňská u hostince Hvížďalka v Soběslavi po nehodě (pádu cyklisty z jízdního kola). Jízdní kolo bylo zajištěno hlídkou MP a odvezeno na služebnu MP Soběslav.

Více informací ke stažení zde.


Šárka Tröglerová DiS., 26. 10. 2017

Nález č. 32/2017


DÁMSKÉ JÍZDNÍ KOLO

nalezeno dne 25. 10. 2016, nezajištěné několik dní, u prodejny LIDL v Soběslavi.

Informace ke stažení zde.


Šárka Tröglerová DiS., 25. 10. 2017

Nález č. 30/2017


DÁMSKÉ JÍZDNÍ KOLO

nalezeno dne 13. 10. 2017, nezajištěné více jak 1 týden, u domu č.p. 279 na třídě Dr. E. Beneše v Soběslavi.

Informace ke stažení zde.

 


Šárka Tröglerová DiS., 18. 10. 2017

Nález č. 29/2017


MOBILNÍ TELEFON

nalezen dne 17. 10. 2017 na území města Soběslavi.

Informace ke stažení zde.


Šárka Tröglerová DiS., 17. 10. 2017

Seznam nalezených věcí


Aktuální seznam nalezených věcí na území města Soběslavi k 29. 9. 2017 naleznete pod tímto odkazem.


Šárka Tröglerová DiS., 29. 9. 2017

Stránka

  • 1