Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

V souvislosti s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., účinným od 1. 1. 2014, došlo ke změně Pravidel pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty. Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Soběslav ze dne 19. srpna 2014 č. 15/208/2014 a nabyla účinnosti dnem schválení.

Nový občanský zákoník mění kromě jiného lhůtu, po kterou se může vlastník ztracené věci domáhat jejího vrácení. V případě movité věci (nejčastěji se jedná o jízdní kola, mobilní telefony, klíče) má vlastník právo na její vrácení do 3 let od vyhlášení nálezu. V případě nalézeného zvířete, které město předá útulku pro zvířata, činí tato lhůta 4 měsíce.

Evidenci nalezených věcí vedou a od nálezců přebírají pracovnice kanceláře tajemníka - MěÚ Soběslav, na Podatelně č. dveří 100 v přízemí a v kanceláři č. dveří 204 v prvním patře v budově č.p. 59 na náměstí za kostelem, v pracovní době úřadu. Mimo rámec pracovní doby úřadu je možné nalezenou věc odevzdat na Městské policii Soběslav v době její služby.

Nalezené věci na území města Soběslavi budou zveřejňovány na úřední desce MěÚ Soběslav a na internetových stránkách města Soběslavi neprodleně po přijetí nalezené věci. Dále 1x za dva měsíce bude zveřejněn aktuální seznam nalezených věcí na internetových stránkách města Soběslavi.

Aktuální pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty naleznete pod tímto odkazem nebo jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři č. dveří 204 v prvním patře v budově č.p. 59 na náměstí za kostelem.

Stránka

  • 1

Nález č. 11/2017


DÁMSKÉ JÍZDNÍ KOLO

nalezeno dne 14. 3. 2017 odhozené v Černovickém potoce v Soběslavi.

Informace ke stažení zde.


Šárka Kroupová DiS., 22. 3. 2017

Nález č. 10/2017


DVA SÁČKY S DĚTSKÝM SPORTOVNÍM OBLEČENÍM

nalezeny dne 10. 3. 2017 na autobusové zastávce u Husa na náměstí Republiky v Soběslavi.

Informace ke stažení zde.


Šárka Kroupová DiS., 17. 3. 2017

Nález č. 9/2017


DÁMSKÁ NÁUŠNICE

nalezena dne 8. 2. 2017 u Diakonie ČCE - středisko Rolnička v ul. Mrázkova č.p. 700 v Soběslavi.

Informace ke stažení zde.


Šárka Kroupová DiS., 8. 3. 2017

Nález č. 8/2017


DÁMSKÉ JÍZDNÍ KOLO

nalezeno dne 24. 2. 2017 na křižovatce komunikací Jiráskova a E55 v Soběslavi.

Informace ke stažení zde.


Šárka Kroupová DiS., 27. 2. 2017

Nález č. 7/2017


PÁNSKÉ JÍZDNÍ KOLO

nalezeno dne 11. 2. 2017 v ulici Mrázkova u domu č.p. 123 v Soběslavi.

Informace ke stažení zde.


Šárka Kroupová DiS., 15. 2. 2017

Nález č. 6/2017


MOBILNÍ TELEFON

nalezen dne 12. 2. 2017 v ulici tř. Dr. E. Beneše v blízkosti obchodu s potravinami v Soběslavi.

Informace ke stažení zde.


Šárka Kroupová DiS., 14. 2. 2017

Aktuální seznam nalezených věcí


Seznam nalezených věcí na území města Soběslavi k 1. 2. 2017

ke stažení zde.


Šárka Kroupová DiS., 1. 2. 2017

Stránka

  • 1