Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

V souvislosti s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., účinným od 1. 1. 2014, došlo ke změně Pravidel pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty. Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Soběslav ze dne 19. srpna 2014 č. 15/208/2014 a nabyla účinnosti dnem schválení.

Nový občanský zákoník mění kromě jiného lhůtu, po kterou se může vlastník ztracené věci domáhat jejího vrácení. V případě movité věci (nejčastěji se jedná o jízdní kola, mobilní telefony, klíče) má vlastník právo na její vrácení do 3 let od vyhlášení nálezu. V případě nalézeného zvířete, které město předá útulku pro zvířata, činí tato lhůta 4 měsíce.

Evidenci nalezených věcí vedou a od nálezců přebírají pracovnice kanceláře tajemníka - MěÚ Soběslav, na Podatelně č. dveří 100 v přízemí a v kanceláři č. dveří 204 v prvním patře v budově č.p. 59 na náměstí za kostelem, v pracovní době úřadu. Mimo rámec pracovní doby úřadu je možné nalezenou věc odevzdat na Městské policii Soběslav v době její služby.

Nalezené věci na území města Soběslavi budou zveřejňovány na úřední desce MěÚ Soběslav a na internetových stránkách města Soběslavi neprodleně po přijetí nalezené věci. Dále 1x za dva měsíce bude zveřejněn aktuální seznam nalezených věcí na internetových stránkách města Soběslavi.

Aktuální pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty naleznete pod tímto odkazem nebo jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři č. dveří 204 v prvním patře v budově č.p. 59 na náměstí za kostelem.

Stránka

  • 1

Nález č. 16/2017


PÁNSKÁ MIKINA

nalezena dne 18. 4. 2017 v bowling baru na náměstí Republiky v Soběslavi.

Informace ke stažení zde.


Šárka Kroupová DiS., 24. 4. 2017

Nález č. 15/2017


PÁNSKÁ PENĚŽENKA

odevzdána dne 20. 4. 2017 na Městský úřad v Soběslavi.

Informace ke stažení zde.


Šárka Kroupová DiS., 24. 4. 2017

Nález č. 14/2017


PÁNSKÉ JÍZDNÍ KOLO

nalezeno dne 31. 3. 2017 u parku v ulici Žižkova v Soběslavi.

Informace ke stažení zde.


Šárka Kroupová DiS., 11. 4. 2017

Nález č. 13/2017


PRSTEN

nalezen dne 10. 4. 2017 u bočního vchodu do Polikliniky Soběslav v ulici Petra Voka v Soběslavi.

Informace ke stažení zde.


Šárka Kroupová DiS., 10. 4. 2017

Seznam nalezených věcí


Aktuální seznam nalezených věcí na území města Soběslavi k 31. 3. 2017 naleznete pod tímto odkazem.


Šárka Kroupová DiS., 31. 3. 2017

Stránka

  • 1