Obsah

Poskytnuté informace

2017

Žádost o sdělení

vymáhání pohledávek

15063_2017.pdf Staženo: 11x

Žádost o sdělení

žádost o informace z DTMM města Soběslav

14733_2017.pdf Staženo: 8x

Žádost o sdělení

přestupková řízení řešená starostou města v letech 2015, 2016 a 2017; organizační řád MěÚ Soběslav

14154_2017.pdf Staženo: 10x

Žádost o sdělení

žádost o poskytnutí mapové vrstvy kanalizace, rozvodů pitné vody, rozvodů plynu a rozvodů NN z aktuální DTMM města Soběslav

12856_2017.pdf Staženo: 23x

Žádost o sdělení

žádost o poskytnutí vnitřního předpisu MěÚ Soběslav, který upravuje určování úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu

13125_2017.pdf Staženo: 21x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

23801_2017.pdf Staženo: 38x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

11863_00808_02689_2017.pdf Staženo: 27x

Žádost o sdělení

žádost o sdělení seznamu smluv právnických osob , v nichž má město majetkovou účast

10901_2017.pdf Staženo: 42x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

09693_2017.pdf Staženo: 77x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

02689_2017.pdf Staženo: 69x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

00808_2017.pdf Staženo: 66x

Žádost osdělení

žádost o sdělení evidence "šikanózních" žádostí o informace; počet žádostí v letech 2015-2016

04506_2017.pdf Staženo: 82x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

03816_2017.pdf Staženo: 77x

Žádost o sdělení

počet vyřízených žádostí o vyjmutí ze ZPF

16012017.pdf Staženo: 83x

Žádost o sdělení

kopie usnesení ZM ohledně prodeje smluv SPM Soběslav, s.r.o. a SPM Glöckner Soběslav, s.r.o.

03576_2017.pdf Staženo: 78x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

02558_2017.pdf Staženo: 68x

Žádost o sdělení

seznam členů RM a jejich politická příslušnost od r. 2002

01870_2017.pdf Staženo: 85x

Žádost o sdělení

byty zvláštního určení dle § 2300 zák. č. 89/2012 Sb.

10012017.pdf Staženo: 97x

2016

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

23801_2016.pdf Staženo: 94x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

12714_2016.pdf Staženo: 86x

Stránka