Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Hlášení městského rozhlasu

Hlášení v městském rozhlase upravují „Pravidla hlášení v městském rozhlase“. Tyto pravidla byla schválena usnesením Rady města Soběslavi  usnesením č. 18/215/2007 a  č. 14/179/2010 a nabývají účinnosti dnem 28. 7. 2010.

K vyhlašování jsou přijímány zprávy rozdělené do:

  • reklamních zpráv - oznámení o otevření prodejny či provozovny, oznámení o prodeji jakéhokoli zboží bez uvedení cen, oznámení o dalších aktivitách za účelem výdělečné činnosti,

  • zpráv města – oznámení akcí města a městem zřízených organizací, oznámení  o kulturních a sportovních akcích konaných pod záštitou města, oznámení ztrát a nálezů,

  • ostatní zprávy – akce zájmových společenských a neziskových organizací, hlášení politických stran a hnutí (pouze pozvánka na akci), oznámení samosprávných a státních orgánů, správců sítí, nabídka volných pracovních míst, další oznámení o aktivitách za účelem nevýdělečné činnosti.

Zpráva nesmí přesáhnout dobu jedné minuty včetně opakování.

Frekvence hlášení probíhá v pracovní dny v době mezi 14:30 až 14:45 hodin. Mimo tuto dobu je možné vyhlásit informaci pouze na žádost orgánů krizového řízení, při haváriích a při živelných a dalších nenadálých událostech.

Vyhlašování zprávy lze opakovat nejvýše 3x, tj. 3 dny.

Poplatek za hlášení v městském rozhlase je stanoven ve výši 150,- Kč + DPH za  jedno hlášení (tj. den hlášení)  a  vybírá se pouze za zprávy reklamní.

Pro příjem zpráv určených k vyhlášení městským rozhlasem byla zřízena s účinností od 1. března 2009 e-mailová schránka -  rozhlas@musobeslav.cz. Z této schránky jsou zprávy vyzvedávány denně do 10:00 hodin, aby mohly být vyhlášeny ještě týž den. Ostatní zprávy budou zařazeny do relace dny následující, dle požadavku zadavatele.

Zprávy (připravený text) se mohou předávat  i nadále osobně nejpozději den před požadovaným vysíláním na odboru organizačním a správy majetku, dveře č. 203, Pavla Brunerová.

Stránka

  • 1

Archiv

Turnaj pod věží - florbalPavla Brunerová, 24. 7. 2017 Zobrazit více

Cvičení Falun GongPavla Brunerová, 19. 7. 2017 Zobrazit více
Archiv

Stránka

  • 1