Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Hlášení městského rozhlasu

Hlášení v městském rozhlase upravují „Pravidla hlášení v městském rozhlase“. Tyto pravidla byla schválena Radou města Soběslavi  usnesením č. 18/215/2007 ze dne 12.9. 2007 a jejich změnou č. 14/179/2010 ze dne 28. 7. 2010.

K vyhlašování jsou přijímány zprávy rozdělené do:

  • reklamních zpráv - oznámení o otevření prodejny či provozovny a oznámení o prodeji jakéhokoli zboží bez uvedení cen a oznámení o dalších aktivitách za účelem výdělečné činnosti,
  • zpráv města – oznámení akcí města a městem zřízených organizací, oznámení  o kulturních a sportovních akcích konaných pod záštitou města, oznámení ztrát a nálezů,
  • ostatní zprávy – akce zájmových společenských a neziskových organizací, hlášení politických stran a hnutí, oznámení samosprávných a státních orgánů, správců sítí, nabídka volných pracovních míst, další oznámení o aktivitách za účelem nevýdělečné činnosti.

Zpráva by neměla přesáhnout dobu jedné minuty včetně opakování.

Frekvence  hlášení probíhá 1x denně v době mezi 14:30 až 14:45 hod..

Vyhlašování zprávy lze opakovat nejvýše 3x, tj. 3 dny.

Poplatek za hlášení v městském rozhlase je stanoven ve výši 150,- Kč + DPH za jeden den hlášení (tj. jedno hlášení) a  vybírá se pouze za zprávy reklamní.

Pro příjem zpráv určených k vyhlášení městským rozhlasem byla zřízena s účinností od 1. března 2009 emailová schránka -  rozhlas@musobeslav.cz . Z této schránky jsou zprávy vyzvedávány denně do 10:00 hodin, aby mohly být vyhlášeny ještě týž den. Ostatní zprávy budou zařazeny do relace dny následující, dle požadavku zadavatele.

Zprávy se mohou předávat  i nadále osobně nejpozději den před požadovaným vysíláním na odboru organizačním a správy majetku, dveře č. 203, pí. Pavla Brunerová.

Stránka

  • 1

Archiv Archiv

Stránka

  • 1