Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má rok ročních období 

Stránka

Dobrý den Občas tu čtu,že tento dotaz patří tam a tam.Proč ale neodpovíte,když dotazy a odpovědi máte na Vašich stránkách.Nebudu jako občan města shánět adresy na příslušné městské organizace,které jsou pod správou města.Je to proti logice dotazníku. (Vloženo 29. 10. 2015)
Dobrý den,
tato rubrika je určená pro dotazy směřované na městský úřad, nikoliv na dotazy patřící organizacím zřízeným městem nebo dokonce pouze organizace působící na území města.
tajemník MěÚ Soběslav
Ing. Radek Bryll, 9. 11. 2015
Přeji dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možné umístit v parku u Hlásky stojan se sáčky na psí exkrementy. Děkuji Šimková (Vloženo 19. 10. 2015)
Dobrý den,
tento dotaz patří na Správu města Soběslavi.
Kontakt: tel:. 381 47 72 12, email: novotny@smsob.cz
S pozdravem Podatelna MěÚ Soběslav
Markéta Kujalová, 23. 10. 2015
Dobrý den, chtěl bych se zeptat v jaké fázi v současné době je možnost využití náspu staré železniční trati jako cyklostezky po zprovoznění nové části IV. žel. koridoru? Zda je tato možnost směrem k Roudné aktuální a zda bude případně propojená až do Plané? Děkuji za odpověď. (Vloženo 6. 10. 2015)

Na cyklostezku, která by byla vedená po opuštěné železniční trati ze Soběslavi do Roudné, máme zpracovanou prověřovací studii. V Roudné by se cyklostezka napojila na stávající cyklotrasu Lužnice. Pokud se podaří získat od Správy železniční dopravní cesty pozemky pod touto tratí, je reálná její výstavba po dokončení IV. železničního koridoru v úseku Soběslav – Doubí u Tábora v časovém horizontu cca 5 až 7 let.

Ing. Jindřich Bláha, 7. 10. 2015
Leto je vhodné k procházkám po městě a jeho okolí.Toto bych doporučil všem co naše město spravují.Černovický potok spravuje město?Protože v jeho toku po poklesu vody je vidět nepěkný odpad našich spoluobčenů,na náplavce taktéž a co s bahnem,které se usazuje pod poliklinikou a níž? (Vloženo 16. 8. 2015)

Dobrý den,
Černovický potok není v majetku ani ve správě města, proto nemůžeme provést odtěžení usazenin z jeho koryta. Jeho správcem je Povodí Vltavy,s.p.. Velice nízký stav vody v letošním létě odkryl tyto sedimenty a město bude prostřednictvím odboru životního prostředí požadovat od Povodí jejich odstranění.
tajemník MěÚ Soběslav

Ing. Radek Bryll, 18. 8. 2015
bazén-loni při nahlížení ne webkameru,se tato měnila čestěji.Nyní čekáte asi 10 min.yslím,že se služby mají zlepšovat a ne zhoršovat.Ještě si myslím,že by byla vhodná kamera na louky ,aby si lidé udělali představu o volné kapacitě na ležení.Děkuji (Vloženo 6. 8. 2015)
Dobrý den,
tento dotaz patří na Správu města Soběslavi, s.r.o., který je správcem.
tajemník MěÚ Soběslav
Ing. Radek Bryll, 10. 8. 2015
V ulici protifašistyckých bojovníků za domem u černého orla není vytrhán na chodníku asfalt.Vypadá to že se tento kus chodníku nebude rekonstruovat? (Vloženo 26. 7. 2015)
Dobrý den,
rekonstrukce chodníku v rámci stavby "Revitalizace východní části nám. Republiky v Soběslavi" dle projektu pro stavební povolení začíná mezi domy čp. 140/I a 141/I (cca 2 m zasahuje ještě k čp. 140/I, tedy směrem do ulice Protifašistických bojovníků).
silniční hospodářství
Jiří Kubeš, 27. 7. 2015
Dobrý den,chci se zeptat touto cestou na umístění sběrných kontejnerů na textil a dále zda umísťujete též kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu.Pokud ano,tak rozvrh jejich umístění.Na stránkách města tuto informaci postrádám a odpovědnému pracovníkovi se ani přes opakované pokusy nemohu dovolat. Děkuji za odpověď. Dana Moravcová (Vloženo 7. 7. 2015)
Dobrý den,
kontejnery na textil jsou spolu s kontejnery na separovaný sběr umístěny u supermarketu Penny, na sídl. na Svépomoci a v ul. Tyršova (u prodejny Jednoty). Kontejnery na velkoobjemový odpad jsou ve sběrném dvoře v areálu Správy města Soběslavi.
tajemník MěÚ Soběslav
Ing. Radek Bryll, 20. 7. 2015
Dobrý den.Chci se zeptat,zda v současné době nabízí město volné pozemky ke stavbě domu nebo zda v dohledné době budou někde připravovány?Např.lokalita u staré kotelny.Děkuji za info.Koblasa (Vloženo 15. 7. 2015)
Dobrý den, pane Koblaso,
na základě Vašeho dotazu sděluji, že v současné době město Soběslav nemá žádné pozemky určené k zastavění rodinnými domy, ale již se připravuje II. etapa prodeje pozemků v lokalitě u kotelny. V příloze Vám zasílám geometricky rozdělenou lokalitu na parcely. Předpokládá se, že se pozemky budou prodávat na jaře 2016 asi formou licitace - tak jak to bylo v 1. etapě. Prodej bude zveřejněn v měsíčníku Hláska, bude vyvěšeno na úřední desce a na internetových stránkách města. Váš dotaz si zařadím do databáze zájemců a až budou známy podmínky soutěže, zašlu Vám je na tento e-mail. V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.
S přáním pěkného dne
Pavlína Chalupská, 21. 7. 2015
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na koho se mám obrátit s žádostí o přidělení značky zákazu vjezdu vozidel nad 3,5t na dnes již slepou cestu Na Pískách. Dnešním dnem byla nově potažena asfaltovým povrchem o síle do 5 cm a v případě, že na ní najede těžší vozidlo, tato vrstvička se prolomí a vynaložené finance a práce byla zbytečná. Děkuji (Vloženo 2. 7. 2015)

Dobrý den, s Vaší žádostí se obraťte na odbor výstavby, silniční hospodářství - pan Jiří Weber. Kontakt: weber@musobeslav.cz, tel.: 381 508 155. Náměstí Republiky 55/I, Soběslav.

Markéta Kujalová, 2. 7. 2015
Dobrý den chtěl bych se zeptat, sháníme s přítelkyní byt v lokalitě Soběslavska. Jsou zde nějaké možnosti ci nabídky z vaší strany? Děkuji za odpověd. (Vloženo 3. 5. 2015)

Dobrý den,
přidělování městských bytů se řídí - zásady pro přidělování bytových
jednotek, stanovující pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Soběslav. Jednou ze zásad je písemné podání žádosti o přidělení bytu.
Členové bytové komise následně dle pravidel zařadí či nezařadí žádost do seznamu uchazečů o byt. Poté, při uvolnění bytu vybírají členové bytové komise ze seznamu potencionální uchazeče a následně rada města schvaluje přidělení bytu. Vše stručně řečeno. Je tedy na Vás, zda si podáte žádost o přidělení bytu.
V jakém časovém horizontu však bude možno případně Vaší žádosti vyhovět nejsme schopni odhadnout. Záleží to vše především na tom, kolik bytů, kdy a jaké velikosti se uvolní. V současné době nemáme žádný volný byt k přenechání do nájmu.
S pozdravem
tajemnice bytové komise

Pavla Brunerová, 4. 5. 2015

Stránka