Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

S platností od 1. 6. 2017 se mění pracovní doba na MěÚ Soběslav. Prodlužují se také úřední hodiny pro veřejnost.

Pracovní doba MěÚ v Soběslavi od 1.6.2017

PO

7:00 – 11:00

11:30 – 17:00

úřední den

ÚT

7:00 – 11:00

11:30 – 14:30

 

ST

7:00 – 11:00

11:30 – 17:00

úřední den

ČT

7:00 – 11:00

11:30 – 14:30

 

7:00 – 11:00

11:30 – 14:30

dopoledne úřední den pouze ODVV (cestovní doklady, občanské průkazy, řidičské průkazy a evidence motorových vozidel)

 

Stránka

  • 1

Archiv

Rybník Nový u Soběslavi - práce v rybníce dokončeny

Díky pokračujícímu příznivému počasí a velkému nasazení techniky dodavatelskou firmou se podařilo po vzájemné dohodě všech zúčastněných stran včetně Krajského úřadu JčK
a Agentury ochrany přírody a krajiny provést práce plánované na letošní a příští rok během jediné, letošní etapy. Celá akce s názvem „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“ je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Bahno je vytěženo z celého rybníka a uloženo na mezideponiích v jihovýchodním cípu rybníka a na přilehlých pozemcích, a to přes skutečnost, že jeho množství je větší než se předpokládalo. Také se povedlo opravit celou hráz, i když bylo nutné z důvodu stability její založení, se kterým projekt také nepočítal. Veškeré tyto práce se stihly v měsíční lhůtě stanovené pro vypuštění rybníka. Znovunapuštění rybníka Nový začalo ve čtvrtek
10. 5. 2018. Vlastní práce vyjdou město na 28.889.000,- Kč + DPH, 90% nákladů získá město zpět z OPŽP formou dotace, za práce nad rámec projektu město uhradí cca 1,9 mil. Kč + DPH.
Firma HYDRO&KOV se do Soběslavi vrátí na podzim letošního roku, kdy bude vytěžený sediment odvezen na zemědělské pozemky, provizorní hráz v rybníce odbagrována
a dokončeny opravy přístupových komunikací.
Zkrácení prací na jeden rok přivítali i zástupci ochrany přírody a krajiny, protože znamená menší zátěž pro chráněné živočichy a rostliny.
Upozorňujeme občany města na přísný zákaz vstupu do prostor mezideponií v době vysychání uloženého bahna. Mezideponie jsou oploceny a označeny výstražnými cedulemi. Vrstva řídkého bahna dosahuje i několika metrů a hrozí zde nebezpečí utonutí.

Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ

Květoslava Štaubrová, 21. 5. 2018 Zobrazit více

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi

Dne 19. 6. 2018 v malém sále Kulturního domu města Soběslavi.

Ivana Šťastná, 21. 5. 2018 Zobrazit více

Parkování v centru města Soběslavi

Navrhovaná řešení

Ivana Šťastná, 18. 5. 2018 Zobrazit více

Dětské rybářské závody

Dětské rybářské závody pořádané Českým rybářským svazem, místní organizací Soběslav, se konají v sobotu 2. června 2018 na Černovickém potoce Na Brousku. V květnové Hlásce je uveden chybný termín konání těchto závodů, za což se omlouváme.
Ing. Radek Bryll

Květoslava Štaubrová, 16. 5. 2018

Rybník Nový u Soběslavi - začalo napouštění

Díky maximálnímu nasazení firmy HYDRO&KOV, Třeboň, a pokračujícímu příznivému počasí se povedlo ve čtvrtek 10. 5. 2018 dokončit opravu hráze na Novém rybníce. Stejný den začalo jeho opětovné napouštění. Jak bude dlouho trvat záleží na množství vody v Černovickém potoce. Odstraněny byly již i provizorní cesty zbudované v rybníce pro těžbu a odvoz bahna. Nyní bude ještě opravena cesta na hrázi rybníka, a to od jeho zadní části až k provizorní hrázi oddělující uložené bahno.
Firma se do Soběslavi vrátí na podzim letošního roku, kdy dojde k odvozu vytěženého sedimentu a při krátkodobém vypuštění rybníka k odtěžení provizorní hráze a propojení laguny v rákosině s vlastním rybníkem. Po odvozu sedimentu budou také opraveny zbylé komunikace.

Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav

Květoslava Štaubrová, 14. 5. 2018 Zobrazit více

Rybník Nový u Soběslavi

Díky již dříve avizovanému rychlému postupu prací při vlastním odtěžování sedimentu z rybníka bylo v neděli 29. 4. 2018 vlastní odbahnění dokončeno.
Protože měsíční lhůta pro úplné vypuštění skončí až 11. května, započaly práce na opravě hráze. I přes skutečnost, že hráz je v horším stavu než se předpokládalo, dodavatelská firma přislíbila, že do termínu zahájení napouštění rybníka opravu hráze stihne.
Tím by se veškeré práce provedly v letošním roce, což uvítají nejen rostliny a živočichové, kteří budou vráceni do svého původního prostředí, ale určitě i občané žijící v okolí. Veškerý vytěžený sediment bude na podzim letošního roku odvezen a zemědělská půda využitá pro jeho dočasné uložení vrácena svému původnímu účelu.

Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ

Květoslava Štaubrová, 4. 5. 2018 Zobrazit více

Zápisy do prvních tříd základních škol

V pondělí 9. a úterý 10. dubna proběhnou na obou soběslavských základních školách zápisy do prvních tříd pro školní rok 2018/2019. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu, nebo v dubnovém vydání Soběslavské hlásky.

Ing. Michaela Pimperová, 6. 4. 2018 Zobrazit více

Dubnové a květnové úřední dny notáře

Notář JUDr. Stanislav Hroch bude na městském úřadě 25. dubna, 9. a 30. května od 13 do 16 hodin.

Ing. Michaela Nováková, 22. 3. 2018
Archiv

Stránka

  • 1