Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře a ostatní informace odborů Městského úřadu

Odbor životního prostředí

Záplavová území vodních toků  - najdete dole na stránce pod Formuláři odboru v sekci Ostatní

Formuláře

1 - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 442x | 06.11.2014

2 - Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 391x | 06.11.2014

3 - Žádost o prominutí (snížení) poplatku za komunální odpad Staženo: 403x | 06.11.2014

4 - Žádost o závazné stanovisko dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stacionární zdroje Staženo: 375x | 06.11.2014

5 - Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zěmědělského půdního fondu Staženo: 405x | 21.10.2016

6 - Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence Staženo: 542x | 06.11.2014

7 - Vyrozumění o těžbě dřeva podle § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích Staženo: 323x | 06.11.2014

8 - Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa Staženo: 410x | 06.11.2014

9- Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění a zajištění kultur Staženo: 390x | 06.11.2014

10 - Žádost o povolení výjimky ze stanovené velikosti holé seče Staženo: 392x | 06.11.2014

11 - Žádost o povolení výjimky ze zákazu provádět MÚ těžbu v porostech do 80 let věku Staženo: 385x | 06.11.2014

12 - Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa Staženo: 315x | 06.11.2014

13 - Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku Staženo: 311x | 06.11.2014

14 - Žádost o udělení licence podle § 37 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. odborného lesního hospodáře fyzické osobě Staženo: 378x | 06.11.2014

15 - Žádost o udělení licence podle § 37 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. odborného lesního hospodáře právnické osobě Staženo: 374x | 06.11.2014

16 - Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 387x | 06.11.2014

17 - Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa Staženo: 340x | 06.11.2014

18 - Žádost o vydání souhlasu k umístění stavby do 50 m od okraje lesa Staženo: 589x | 06.11.2014

19 - Žádost o vydání souhlasu k vydání rozhodnutí o změně a využití území do 50 m od okraje lesa Staženo: 375x | 06.11.2014

20 - Žádost o udělení souhlasu Staženo: 384x | 06.11.2014

21 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Staženo: 334x | 06.11.2014

22 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Staženo: 338x | 06.11.2014

23 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Staženo: 316x | 06.11.2014

24 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 298x | 06.11.2014

25 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 298x | 06.11.2014

26 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 298x | 06.11.2014

27 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 308x | 06.11.2014

28 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu Staženo: 306x | 06.11.2014

29 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 311x | 06.11.2014

30 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností), nebo jeho změnu Staženo: 342x | 06.11.2014

31 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 395x | 06.11.2014

33 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 310x | 06.11.2014

34 - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Staženo: 340x | 06.11.2014

35 - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Staženo: 258x | 06.11.2014

36 - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO (ekvivalentních obyvatel) Staženo: 300x | 06.11.2014

37 - Oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 318x | 06.11.2014

38 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 344x | 06.11.2014

39 - Žádost o povolení k užívání vodních děl (o kolaudační rozhodnutí) Staženo: 330x | 06.11.2014

40 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Staženo: 329x | 07.11.2014

41 - Žádost o vyjádření Staženo: 336x | 07.11.2014

42 - Ohlášení Staženo: 354x | 07.11.2014

Ostatní

Dírenský potok - Návrh ZÚ (Soběslav - Přehořov) Staženo: 145x | 23.11.2015

Dírenský potok - Návrh ZÚ (Kvasejovice - Mezná) Staženo: 133x | 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh ZÚ (Třebějice - Dírná) Staženo: 124x | 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZ (Soběslav - Přehořov) Staženo: 132x | 23.11.2015

Dírenský potok - Návrh AZ (Kvasejovice - Mezná) Staženo: 120x | 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZ (Třebějice - Dírná) Staženo: 127x | 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 0,0 - 2,6) Staženo: 133x | 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 2,6 - 5,6) Staženo: 139x | 23.11.2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 5,6 - 8,3) Staženo: 131x | 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 8,3 - 11,0) Staženo: 122x | 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 11,0 - 13,7) Staženo: 121x | 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 13,5 - 16,0) Staženo: 117x | 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 16,0 - 19,1) Staženo: 123x | 08.10.2015