Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře a ostatní informace odborů Městského úřadu

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Formuláře

1 - Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 473x | 14.06.2016

2 - Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 551x | 14.06.2016

3 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově a opravám objektu v památkové zóně a ochranném pásmu Staženo: 551x | 14.06.2016

4 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovité kulturní památky Staženo: 501x | 14.06.2016

5 - Žádost o vydání koordinovaného stanoviska Staženo: 853x | 14.06.2016

6 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 578x | 14.06.2016

7 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 431x | 14.06.2016

8 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby Staženo: 441x | 14.06.2016

9 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 500x | 14.06.2016

10 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 497x | 14.06.2016

11 - Žádost o územní souhlas Staženo: 803x | 14.06.2016

12 - Žádost o vydání společného rozhodnutí Staženo: 635x | 14.06.2016

13 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem Staženo: 450x | 14.06.2016

14 - Žádost o vydání stavebního povolení Staženo: 722x | 14.06.2016

15 - Ohlášení stavby Staženo: 782x | 14.06.2016

16 - Žádost o povolení změny stavby před dokončením Staženo: 377x | 14.06.2016

17 - Žádost o změnu stavby před jejím dokončením Staženo: 178x | 14.06.2016

18 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 482x | 14.06.2016

19 - Oznámení o užívání stavby Staženo: 658x | 14.06.2016

20 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 680x | 14.06.2016

21 - Návrh na kolaudaci Staženo: 583x | 14.06.2016

22 - Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 534x | 14.06.2016

23 - Ohlášení odstranění Staženo: 549x | 14.06.2016

24 - Žádost o povolení připojení Staženo: 607x | 14.06.2016

25 - Žádost o povolení zvláštního užívání silnice Staženo: 606x | 14.06.2016

26 - Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice Staženo: 599x | 14.06.2016

27 - Žádost o stanovení úpravy provozu Staženo: 619x | 14.06.2016

28 - Žádost o zapsání (vyřazení) vozidla do (z) evidence vozidel taxislužby Staženo: 496x | 14.06.2016

29 - Žádost o vydání/vrácení průkazu řidiče taxislužby Staženo: 455x | 14.06.2016