Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře a ostatní informace odborů Městského úřadu

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Formuláře

1 - Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 451x | 14.06.2016

2 - Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 515x | 14.06.2016

3 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově a opravám objektu v památkové zóně a ochranném pásmu Staženo: 524x | 14.06.2016

4 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovité kulturní památky Staženo: 479x | 14.06.2016

5 - Žádost o vydání koordinovaného stanoviska Staženo: 813x | 14.06.2016

6 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 553x | 14.06.2016

7 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 416x | 14.06.2016

8 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby Staženo: 423x | 14.06.2016

9 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 482x | 14.06.2016

10 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 469x | 14.06.2016

11 - Žádost o územní souhlas Staženo: 751x | 14.06.2016

12 - Žádost o vydání společného rozhodnutí Staženo: 603x | 14.06.2016

13 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem Staženo: 429x | 14.06.2016

14 - Žádost o vydání stavebního povolení Staženo: 683x | 14.06.2016

15 - Ohlášení stavby Staženo: 742x | 14.06.2016

16 - Žádost o povolení změny stavby před dokončením Staženo: 355x | 14.06.2016

17 - Žádost o změnu stavby před jejím dokončením Staženo: 151x | 14.06.2016

18 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 461x | 14.06.2016

19 - Oznámení o užívání stavby Staženo: 627x | 14.06.2016

20 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 635x | 14.06.2016

21 - Návrh na kolaudaci Staženo: 559x | 14.06.2016

22 - Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 504x | 14.06.2016

23 - Ohlášení odstranění Staženo: 519x | 14.06.2016

24 - Žádost o povolení připojení Staženo: 573x | 14.06.2016

25 - Žádost o povolení zvláštního užívání silnice Staženo: 574x | 14.06.2016

26 - Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice Staženo: 564x | 14.06.2016

27 - Žádost o stanovení úpravy provozu Staženo: 591x | 14.06.2016

28 - Žádost o zapsání (vyřazení) vozidla do (z) evidence vozidel taxislužby Staženo: 467x | 14.06.2016

29 - Žádost o vydání/vrácení průkazu řidiče taxislužby Staženo: 428x | 14.06.2016