Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rekonstrukce náměstí v roce 2016

V letošním roce bude pokračovat rekonstrukce náměstí jeho jižní stranou.

Bude provedena nová zádlažba, materiál bude shodný jako na severní a východní straně náměstí. Hlavní pochozí plocha bude z velkoformátové žulové dlažby, vedlejší plochy budou z žulové mozaiky 5x5 cm. V rámci rekonstrukce bude provedena nová kanalizace včetně přípojek a napojení dešťových svodů. Vyměněny budou také vodovodní uzávěry. Upravena bude autobusová zastávka s krytým přístřeškem pro cestující. Bude zde 43 parkovacích míst vydlážděných žulovými kostkami 10x10 cm. Na jižní straně náměstí vzniknou dvě odpočinkové plochy, jedna před bývalým hotelem Slunce a druhá u kostela sv. Víta a domu čp. 1/I (bývalá knihovna). Na jižní straně náměstí přibude také zeleň – 4 stromy, nové kolostavy, lavičky, veřejné osvětlení včetně slavnostního osvětlení kostela sv. Víta. Pokud se dohodneme s Jihočeským krajem na zúžení komunikace mezi domem čp. 1/I a budovou MěÚ čp. 55/I, rozšíří se chodník vedle severní strany domu čp. 1/I tak, aby se na náměstí dalo chodit kolem tohoto domu z Komenského ulice. Rekonstrukce jižní strany náměstí proběhne v srpnu až říjnu, realizační firma a cena prací vzejde  z výběrového řízení.

Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Situace Staženo: 637x | 12.02.2016

Stránka

  • 1