Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbahnění rybníka Nový v Soběslavi

Město Soběslav připravuje akci s názvem „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny,“. Předmětem akce bude odtěžení sedimentů z rybníka a jejich odvezení (po odvodnění) na zemědělské pozemky. Zároveň dojde k redukci rákosových porostů na ploše rybníka. Práce budou rozděleny do dvou etap - na jarní období roku 2018 (plocha 4 ha + rákosina = celkem 33 759,24 m3 organické hmoty) a jaro roku 2019 (plocha 4 ha = 25 659,24 m3 sedimentů) s nutností rychlého provedení. Dočasná deponie se v prvním roce plánuje v jižním cípu rybníka a při druhé etapě před rákosinou u oblouku hráze. Práce se ukončí vždy do konce dubna, kdy rybník bude opět napuštěn. Příjezdová cesta se bude opravovat a udržovat průběžně při obou etapách. Stávající litorály, menší i větší ostrůvky, zůstanou zachovány. Koruna hráze rybníka a především napojení části příjezdové cesty na asfaltovou komunikaci jsou nesjízdné pro těžkou techniku, a proto bude součástí akce její zpevnění štěrkem. Na návodním svahu hráze bude opraveno stávající poškozené opevnění v délce 360 m kamenným záhozem s urovnáním líce.

Realizace akce je podmíněna získáním dotace na tuto akci, o kterou město požádalo ministerstvo životního prostředí. Celkové projektované náklady činí 37 413 500 Kč včetně DPH, podíl města je 10 %, tedy 3 741 350 Kč. Akce by měla být dokončena do konce roku 2019.

Ing. Marie Staňková, Vedoucí OŽP MěÚ Soběslav

Celková situace Staženo: 94x | 19.04.2017

Stránka

  • 1