Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obnova fasády bývalé spořitelny, dnes městského úřadu,  č.p. 59

Zdánlivě nejjednodušší věci bývají ty nejsložitější. Ne jinak tomu bylo u obnovy fasády bývalé spořitelny.

V roce 2015 byla budova č.p. 59 na návrh Národního památkového ústavu  prohlášena za kulturní  památku.  Zvláště ceněn je dochovaný exteriér budovy, ve kterém se uplatnily kontrastní keramické obklady s korunní římsou a kovovými rastrovými okny, představující dominantní prvky fasády.  Požadavkem památkové péče proto bylo uchovat co nejvíce původních obkladů, vyměnit pouze zcela zničené či novodobé obklady a zachovat původní břízolitovou omítku a kovová okna.

Byla vybrána typově shodná zelená dlažba, která byla upravena do stejného rozměru jako původní obklady. Formátově došlo ke sjednocení obkladů, zůstal však patrný barevný odstín mezi původními a novodobými obklady.

Velkým problémem byla obnova břízolitové fasády tak, aby byla zachována její původní struktura. Pokud bychom chtěli fasádu „jako novou“, museli bychom ji buď natřít, ale to by se ztratila struktura břízolitu, nebo odstranit původní břízolit a natáhnout nový. Obě řešení by byla v rozporu s požadavky památkové péče. Z tohoto důvodu byla fasáda omyta tlakovou vodou, byly provedeny výspravy omítky včetně retuší. Fasáda byla zpevněna penetrací s pigmentovým probarvením.

Když se obnovuje dům, očekáváme, že bude vypadat jako nový. U památkové obnovy tomu tak vždy není. Důraz je kladen na zachování původních materiálů, aby byla zachována autenticita budovy. Byla obnovena původní tektonika objektu (u hlavního vchodu byl obnoven břízolit a dodržen tak rytmus vertikálního členění), hlavní vchod do objektu byl pohledově sjednocen.  Při obnově fasády byla opravena okna a vrata včetně nátěru a sjednoceno zasklení oken a provedeno nové nerezové zábradlí dle původní podoby. Z důvodu zatékání bylo obnoveno souvrství balkónu a římsy.

 

Fotodokumentace

 

Stránka

  • 1

Čelní pohled před obnovou

Čelní pohled před obnovou

Před obnovou celek z boku

Před obnovou celek z boku

Čelní pohled po obnově

Čelní pohled po obnově

Boční pohled po obnově

Boční pohled po obnově

U výtahu

U výtahu

U vchodu

U vchodu


Stránka

  • 1