Navigace

Obsah

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Formuláře

1 - Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 554x | Datum vložení: 14.06.2016

2 - Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 660x | Datum vložení: 14.06.2016

3 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově a opravám objektu v památkové zóně a ochranném pásmu Staženo: 651x | Datum vložení: 14.06.2016

4 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovité kulturní památky Staženo: 612x | Datum vložení: 14.06.2016

5 - Žádost o vydání koordinovaného stanoviska Staženo: 1005x | Datum vložení: 14.06.2016

6 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 690x | Datum vložení: 14.06.2016

7 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 508x | Datum vložení: 14.06.2016

8 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby Staženo: 525x | Datum vložení: 14.06.2016

9 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 600x | Datum vložení: 14.06.2016

10 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 591x | Datum vložení: 14.06.2016

11 - Žádost o územní souhlas Staženo: 944x | Datum vložení: 14.06.2016

12 - Žádost o vydání společného rozhodnutí Staženo: 758x | Datum vložení: 14.06.2016

13 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem Staženo: 524x | Datum vložení: 14.06.2016

14 - Žádost o vydání stavebního povolení Staženo: 860x | Datum vložení: 14.06.2016

15 - Ohlášení stavby Staženo: 916x | Datum vložení: 14.06.2016

16 - Žádost o povolení změny stavby před dokončením Staženo: 489x | Datum vložení: 14.06.2016

17 - Žádost o změnu stavby před jejím dokončením Staženo: 261x | Datum vložení: 14.06.2016

18 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 579x | Datum vložení: 14.06.2016

19 - Oznámení o užívání stavby Staženo: 803x | Datum vložení: 14.06.2016

20 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 832x | Datum vložení: 14.06.2016

21 - Návrh na kolaudaci Staženo: 670x | Datum vložení: 14.06.2016

22 - Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 637x | Datum vložení: 14.06.2016

23 - Ohlášení odstranění Staženo: 653x | Datum vložení: 14.06.2016

24 - Žádost o povolení připojení Staženo: 751x | Datum vložení: 14.06.2016

25 - Žádost o povolení zvláštního užívání silnice Staženo: 744x | Datum vložení: 14.06.2016

26 - Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice Staženo: 751x | Datum vložení: 14.06.2016

27 - Žádost o stanovení úpravy provozu Staženo: 726x | Datum vložení: 14.06.2016

28 - Žádost o zapsání (vyřazení) vozidla do (z) evidence vozidel taxislužby Staženo: 583x | Datum vložení: 14.06.2016

29 - Žádost o vydání/vrácení průkazu řidiče taxislužby Staženo: 528x | Datum vložení: 14.06.2016